IDHGHAM MUTAMATSILAIN, MUTAJANISAIN, DAN MUTAQARIBAIN
Idgham Mutamatsilain, Mutajanisain dan Mutaqaribain

Idgham (ﺇﺩﻏﺎﻡ ) adalah melebur atau memasukkan bunyi satu huruf ke dalam huruf berikutnya, sehingga yang terdengar adalah bunyi huruf yang berikutnya itu. Terdapat tiga jenis idgham:

 1. Idgham mutamatsilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ) (melebur dua huruf yang sama) - yaitu pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya). Seperti huruf dal bertemu dal, huruf ba‘ bertemu ba‘ dan sebagainya.

  Contoh: قَدْ دَخَلُوْا = قَدَّخَلُوْا – اِضْرِبْ بِعَصَاكَ = اِضْرِبِّعَصَاكَ

 2. Idgham mutaqaribain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ ) - (yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya seperti ba‘ bertemu mim, qaf bertemu kaf dan tha‘ bertemu dzal.

  Contoh : اِرْكَبْ مَعَنَا = اِرْكَ مَّعَنَا– اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ = اَلَمْ نَخْـلُـكُّمْ

 3. Idgham mutajanisain ( (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ - (yang sejenis) ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta‘ dan tho, lam dan ra‘ serta dzal dan zho.

  Contoh :
  هَمَّتْ طَائِفَةٌ = هَمَّ طَّائِفَةٌ – قُلْ رَبِّ = قُـرَّبِّ – اِذْ ظَلَمُوْا = اِظَّلَمُوْا
ATAS