PENGANTAR ILMU TAJWID
Fadhilah (Keutamaan) Ilmu Tajwid

Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang mulia, karena; berkaitan dengan kitab suci yang paling mulia yang Allah turunkan kepada Rasul yang paling mulia.

Ketika ilmu tajwid ini berkaitan dengan aturan dan tatacara membaca kitab suci Al-Quran yang mulia, maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia sekali, sebab kemulian suatu ilmu itu tergantung dari mulianya objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut.

Para ulama’ mengatakan:

فإنّ شرف العلم بشرف المعلوم

“Sesungguhnya kemulian suatu ilmu pada kemuliaan objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut”.

Buah yang dipetik dari mempelajari ilmu tajwid:

Orang yang mempelajari tajwid untuk bisa membaca kitab suci Al-Quran dengan benar, diharapkan akan memperoleh keutamaan yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Allah berfirman dalam surat Fathir ayat 29-30. Dan Rasulullah j bersabda:

(( مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ )) [أخرجه البخاري]

“Orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya seperti para malaikat utusan Allah yang taat dan mulia ”. [HR.Bukhori no: 4937]

Dan sabda beliau:

(( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة و الذي يقرأ القرآن و يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ))

“Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang ta’at dan mulia, dan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat dan dia merasa susah dan berat akan mendapatkan dua pahala”.

ATAS