Beranda | Ulama
Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad
Beliau adalah al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr -semoga Allah memelihara beliau dan memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepada-Nya dan memberkahi amal dan lisan beliau-, dan kami tidak mensucikan seorangpun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beliau lahir di Zulfa’ (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadhan tahun 1353H.

Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Beliau adalah seorang Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah al-Imam Abdul Aziz bin Bazz -rahimahullahu-.

Beliau sangat dekat dengan al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz -rahimahullahu-, bahkan karena kedekatan beliau dengan al-Imam, ketika Imam Bin Bazz tidak ada (tidak hadir) maka Syaikh Abdul Muhsinlah yang menggantikan beliau, sehingga tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Universitas Islam Madinah dulu adalah Universitasnya Bin Bazz dan Abdul Muhsin.

Semenjak kecil beliau telah biasa berkutat dengan ilmu, sehingga ketika beliau telah menginjak dewasa, tampak pada beliau perangai dan skill sebagai seorang muhadits yang ulung, yang sering dirujuk oleh masyaikh dan thullabul ilmi lainnya. Kedekatan beliau dengan masyaikh kibar telah mengukir keilmuan beliau hingga saat ini, dimana usia beliau saat ini kurang lebih 73 tahun dan beliau masih sanggup untuk memberikan muhadharah dan nasihat dan menyampaikan pelajaran hadits (terutama Sunan Abi Dawud) baik riwayah maupun dirayah. Beliau juga masih menjadi dosen di Universitas Islam Madinah dengan izin khusus kerajaan yang mana hal ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam berdakwah dan menuntun ummat ke jalan yang lurus dan benar.


Diantara Guru-guru Beliau adalah

- al-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim -rahimahullahu-
- al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman al-Ghaits -rahimahullahu-
- al-Allamah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz -rahimahullahu-
- al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithy -rahimahullahu-
- al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman al-Afriqy -rahimahullahu-
- al-Allamah asy-Syaikh Abdur Razaq Afifi -rahimahullahu-
- al-Allamah asy-Syaikh Umar Falatah -rahimahullahu-

dan masih banyak lagi. Yang disebutkan di atas adalah guru-guru beliau yang paling mempengaruhi diri beliau.

Beliau memiliki putra yang juga alim yang bernama Syaikh Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, yang produktif dan cemerlang. Beliau memiliki banyak murid, diantaranya adalah :
- Syaikh al-Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhaly
- Syaikh al-Allamah Ubaid al-Jabiry
- Syaikh al-Allamah Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy
- Syaikh al-Allamah Sulaiman ar-Ruhaily
- Syaikh al-Allamah Ibrahim ar-Ruhaily

Dan masih banyak lagi.