Hapalan Ayat ke-3529 /6236 & surah ke-77 /114
Waktu 3mnt


20. THAHA:49
Split by VerseByVerseQuran.com Split by VerseByVerseQuran.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٟمُوسَىٰ ﴿٤٩‎﴾


INGGRIS:
-
LATIN:
-
Berkata Fir´aun: “Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?. [QS. THAHA 20:49]
/images/audio/020049.mp3
ATAS