Hapalan Ayat ke-3499 /6236 & surah ke-77 /114
Waktu 3mnt


20. THAHA:19
Split by VerseByVerseQuran.com Split by VerseByVerseQuran.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قَالَ أَلْقِهَا يَٟمُوسَىٰ ﴿١٩‎﴾


INGGRIS:
-
LATIN:
-
Allah berfirman: “Lemparkanlah ia, hai Musa!“ [QS. THAHA 20:19]
/images/audio/020019.mp3
ATAS