MAKANAN DAN MINUMAN (52 data)

1. Minuman
Minuman yang diharamkan
Hukum minum arak
Diharamkannya arak dan tahap-tahap pengharamannya (5 ayat)
2. Makanan
Macam-macam makanan
Makanan yang halal
Semua yang baik asalnya halal (19 ayat)
Pengharaman yang dihalalkan Allah (13 ayat)
Hukum makan kuda (1 ayat)
Hukum makan bangkai binatang laut (3 ayat)
Hukum makan ikan (3 ayat)
Hukum makan makanan Ahli Kitab (1 ayat)
Makanan yang diharamkan
Pengharaman memakan darah (5 ayat)
Pengharaman segala yang kotor (3 ayat)
Hukum bangkai
Hukum makan bangkai (4 ayat)
Hukum makan daging babi (4 ayat)
Rukhshah (dispensasi) makan barang haram karena terpaksa (5 ayat)
Etika pada makanan
Larangan berlebih-lebihan (3 ayat)
Undangan makan
Berkumpul untuk makan (1 ayat)
Hak orang lain pada makanan
Hak orang lapar pada makanan (2 ayat)
Hak orang miskin pada makanan (4 ayat)
Mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain (2 ayat)
Berjalan setelah makan (1 ayat)
Bercakap-cakap dengan tamu (1 ayat)
Penyembelihan
Cara-cara menyembelih
Membaca bismillah sebelum menyembelih (3 ayat)
Cara meletakkan binatang ketika disembelih (1 ayat)
Cara menyembelih binatang yang jatuh dan yang lari (1 ayat)
Syarat makan binatang sembelihan
Menyebut nama Allah ketika menyembelih (6 ayat)
Menyembelih dan menyebut nama selain Allah (6 ayat)
Pengharaman sembelihan karena selain Allah (4 ayat)
Berburu
Disyariatkannya berburu (2 ayat)
Perlengkapan berburu
Berburu dengan cara melempar (1 ayat)
Berburu dengan panah (1 ayat)
Berburu dengan anjing
Hukum hewan buruan yang dimakan anjing (1 ayat)
Anjing pemburu (1 ayat)
Hukum yang bersangkutan dengan berburu
Yang dimakan binatang buas haram kecuali setelah disembelih (1 ayat)
Membaca bismillah ketika berburu (1 ayat)
Hukum berburu pada saat ihram (5 ayat)
Kafarat berburu pada saat ihram (1 ayat)


ATAS