IBADAH (419 data)

1. Bersuci
Keutamaan bersuci (1 ayat)
Membersihkan bejana (tempat) air
Bejana yang suci
Tempat air dari kulit (1 ayat)
Kebersihan pakaian
Membersihkan pakaian (1 ayat)
Kebersihan badan
Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
Hukum menyentuh dan membaca Al-Quran bagi wanita haid (1 ayat)
Najis
Najis darah (3 ayat)
Najis daging babi (2 ayat)
Najis bangkai (1 ayat)
2. Wudhu
Disyariatkannya wudhu
Dalil wudhu dalam Al-Quran (1 ayat)
Hukum wudhu
Kewajiban wudhu
Wudhu untuk shalat (1 ayat)
Rukun wudhu
Membasuh muka (1 ayat)
Membasuh kedua tangan hingga siku (1 ayat)
Tertib (1 ayat)
Menyapu sebagian kepala (1 ayat)
Membasuh kedua kaki (1 ayat)
Yang membatalkan wudhu
Keluarnya sesuatu dari dua jalan
Buang air kecil dan besar (2 ayat)
3. Mandi besar
Hukum mandi
Kewajiban mandi
Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani) (2 ayat)
Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
Hukum menyentuh dan membawa Al-Quran (1 ayat)
Shalat orang yang junub (1 ayat)
4. Tayammum
Disyariatkannya tayammum
Dalil dari Al-Quran (1 ayat)
Rukun tayammum
Mengusap muka dan dua tangan (2 ayat)
Cara-cara tayammum (1 ayat)
Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
Tayammum bagi orang yang luka (1 ayat)
Tayammum bagi orang yang berhadas kecil (2 ayat)
Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub) (2 ayat)
Tayammum dalam perjalanan (2 ayat)
Tayammum di tempat tinggal (2 ayat)
Tayammum bagi orang yang sakit (2 ayat)
5. Shalat
Keutamaan Shalat
Pahala Shalat (12 ayat)
Shalat salah satu rukun Islam (29 ayat)
Pahala menjaga shalat (12 ayat)
Shalat dan surga (4 ayat)
Buruknya balasan orang yang menyia-nyiakan shalat (3 ayat)
Shalat batas antara muslim dan kafir (5 ayat)
Shalat sebagai pendekatan diri kepada Allah (7 ayat)
Shalat membentuk akhlak manusia (2 ayat)
Hukum shalat
Kewajiban shalat (23 ayat)
Syarat-syarat shalat
Menghadap kiblat waktu shalat
Pemindahan kiblat (3 ayat)
Kewajiban menghadap kiblat dan keutamaannya (5 ayat)
Shalat yang tidak wajib menghadap kiblat
Shalat di tengah berkecamuknya perang (2 ayat)
Suci waktu shalat
Suci syarat shalat (1 ayat)
Kesucian tubuh orang yang shalat (1 ayat)
Menutup aurat waktu shalat (1 ayat)
Rukun-rukun shalat
Membaca Al-Quran waktu shalat
Bacaan shalat (1 ayat)
Membaca dengan keras waktu shalat (1 ayat)
Rukuk (7 ayat)
Sujud
Sujud salah satu rukun shalat (2 ayat)
Keutamaan tempat sujud (1 ayat)
Hal yang disunnahkan dalam shalat
Khusyuk dalam shalat (2 ayat)
Tempat-tempat shalat
Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
Shalat di dalam mesjid (2 ayat)
Keutamaan mesjid Quba‘ (1 ayat)
Masjid-masjid
Keutamaan masjid
Allah suka kepada masjid (2 ayat)
Keutamaan dan pahala membangun masjid (1 ayat)
Mesjid sebagai rumah Allah di bumi (6 ayat)
Membuat mesjid di atas kuburan (1 ayat)
Etika dalam masjid
Bersetubuh saat beritikaf dalam masjid (1 ayat)
Membersihkan masjid dan membuatnya harum (3 ayat)
Sikap masuk masjid (1 ayat)
Yang berhak masuk masjid
Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam masjid (1 ayat)
Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid (2 ayat)
Waktu-waktu shalat
Penentuan waktu shalat (1 ayat)
Keutamaan shalat pada waktunya (3 ayat)
Waktu Ashar
Keutamaan shalat Ashar (3 ayat)
Waktu Subuh
Keutamaaan shalat Subuh (4 ayat)
Azan
Disyariatkannya azan (1 ayat)
Waktu azan
Adzan Jumat (1 ayat)
Mengqadha shalat
Meninggalkan shalat karena lupa (4 ayat)
Menqashar shalat saat bepergian
Disyariatkannya shalat qashar (1 ayat)
Shalat Jumat
Keutamaan hari Jumat
Keutamaan shalat Jumat (2 ayat)
Hukum shalat Jumat
Kewajiban shalat Jumat (1 ayat)
Orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat
Terlambat shalat Jumat
Meninggalkan shalat Jumat karena sakit (1 ayat)
Khutbah Jumat
Mendengarkan khutbah Jumat (1 ayat)
Etika hari Jumat
Jual beli pada hari Jumat (3 ayat)
Shalat sunnah
Disyariatkannya shalat sunnah dan keutamaannya
Shalat malam (tahajjud)
Hukum shalat malam (3 ayat)
Keutamaan shalat malam (6 ayat)
Waktu shalat malam (9 ayat)
Ukuran bacaan pada shalat malam (2 ayat)
Etika shalat malam (1 ayat)
Meninggalkan kesulitan dalam shalat malam (2 ayat)
Shalat Khauf (waktu perang)
Sifat shalat khauf (1 ayat)
Disyariatkannya shalat khauf (2 ayat)
Menqashar shalat khauf (1 ayat)
Shalat ketika berkecamuknya perang (1 ayat)
Shalat Ied (hari raya)
Sunnat-sunnat shalat Ied
Menyembelih kurban setelah shalat Ied (1 ayat)
Sujud tilawah
Ayat-ayat sujud tilawah (14 ayat)
6. Zakat
Harta
Fitnah harta (20 ayat)
Menjaga harta (4 ayat)
Menyimpan harta (2 ayat)
Kewajiban atas harta (7 ayat)
Menginfaqkan harta (7 ayat)
Meminta harta (1 ayat)
Mengambil harta dengan cara yang tidak benar (14 ayat)
Harta sebagai penopang kehidupan (1 ayat)
Hukum zakat
Kewajiban zakat (18 ayat)
Menunaikan zakat salah satu rukun Islam (18 ayat)
Zakat ajaran setiap Rasul (4 ayat)
Pahala zakat dan keutamaannya (25 ayat)
Balasan orang yang tidak menunaikan zakat
Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan zakat (2 ayat)
Maksud harta simpanan (1 ayat)
Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari kiamat (1 ayat)
Harta diumpamakan seperti ular (1 ayat)
Pembahagian zakat
Bagian orang fakir (3 ayat)
Bagian orang miskin (3 ayat)
Bagian amil (petugas zakat) (1 ayat)
Pembaagian zakat waktu perang (1 ayat)
Bagian orang yang baru memeluk Islam (1 ayat)
Bagian hamba (1 ayat)
Bagian orang yang berjuang di jalan Allah (1 ayat)
Bagian orang yang musafir (2 ayat)
Zakat tanaman dan buah-buahan (1 ayat)
7. Puasa
Keutamaan puasa dan pahalanya
Menghapus dosa dengan puasa (1 ayat)
Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat (1 ayat)
Rukun-rukun puasa
Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
Masa imsak (menahan diri) (1 ayat)
Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri (1 ayat)
Yang membatalkan puasa
Makan dan minum saat berpuasa (1 ayat)
Bersetubuh saat berpuasa (1 ayat)
Bulan Ramadhan
Keutamaan bulan Ramadhan
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan (2 ayat)
Hukum puasa Ramadhan
Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam (1 ayat)
Kewajiban puasa Ramadhan (2 ayat)
Puasa Ramadhan, salah satu rukun Islam (1 ayat)
Penetapan bulan Ramadhan
Dengan melihat hilal (bulan sabit) (1 ayat)
Hal yang disunnahkan dalam puasa
Shalat malam Ramadhan
Malam Lailatul Qadar
Kelebihan malam Lailatul Qadar (7 ayat)
Itikaf
Tempat Itikaf (1 ayat)
Pekerjaan orang yang beritikaf
Bersetubuhnya orang yang beritikaf (1 ayat)
Puasanya orang yang beritikaf (1 ayat)
Berbuka puasa di bulan Ramadhan
Berbuka karena uzur
Berbukanya orang yang sudah lanjut usia (1 ayat)
Berbukanya orang yang sakit (2 ayat)
Berbuka karena perjalanan jauh
Berbuka dalam perjalanan (2 ayat)
Mengqadha puasa
Waktu qadha (2 ayat)
Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa (1 ayat)
8. Haji dan Umrah
Haji
Hukum haji
Kewajiban haji (2 ayat)
Haji salah satu rukun Islam (1 ayat)
Hajinya orang-orang musyrik (4 ayat)
Syarat-syarat haji (1 ayat)
Haji dengan berjalan atau bekendaraan (1 ayat)
Ihram
Miqat (batas) ihram
Batas-batas waktu ihram (2 ayat)
Jenis ihram
Haji Tamattu‘ (1 ayat)
Larangan-larangan saat berihram
Berbuat fasik waktu haji (1 ayat)
Bertengkar waktu haji (1 ayat)
Berburu hewan waktu haji (5 ayat)
Bersetubuh waktu haji (1 ayat)
Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
Berjual beli (2 ayat)
Tahallul dari ihram (2 ayat)
Masuk tanah haram
Kabah
Pembangunan Kabah (2 ayat)
Pembersihan berhala dari Kabah (2 ayat)
Mewangikan Kabah (2 ayat)
Keutamaan tanah suci Mekah
Keamanan di tanah suci Mekah (9 ayat)
Masjidil-Haram sebagai masjid pertama (3 ayat)
Penyebutan Baitul Haram (33 ayat)
Kemuliaan Mekah
Kemuliaan Masjidil-Haram (10 ayat)
Kekafiran di tanah Haram (1 ayat)
Peperangan di tanah Haram (3 ayat)
Peperangan di bulan-bulan Haram (3 ayat)
Membunuh hewan tanah Haram (4 ayat)
Berlindungnya pelaku maksiat di tanah Haram (1 ayat)
Kota Mekah dihalalkan untuk Nabi saw. (1 ayat)
Masuknya orang musyrik ke Mekah (6 ayat)
Thawaf
Jenis-jenis thawaf
Tawaf Ifadhah (1 ayat)
Sunat-sunat thawaf
Shalat setelah tawaf (1 ayat)
Minum air Zamzam
Memberi minum orang-orang yang haji (1 ayat)
Sai antara Safa dan Marwah
Hukum sai (1 ayat)
Yang pertama kali dilakukan saat sai (1 ayat)
9. Wukuf di padang Arafah
Keutamaan hari Arafah (2 ayat)
Keluar dari Arafah
Berbondong-bondong keluar dari Arafah (2 ayat)
Muzdalifah
Berhenti di Muzdalifah pada masa Jahiliah (1 ayat)
Hari raya kurban
Keutamaan hari raya kurban (1 ayat)
Hadyu (binatang kurban) dan kurban
Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau kurban (1 ayat)
Menyembelih binatang kurban
Cara menyembelih unta atau sapi (1 ayat)
Bersedekah dan makan daging hewan kurban (2 ayat)
Hadyu
Hukum hadyu (2 ayat)
Tempat jual beli hadyu (1 ayat)
Waktu penyembelihan (2 ayat)
Tempat penyembelihan (2 ayat)
Hadyu dari haji tamattu‘ (1 ayat)
Membawa hadyu ke Mekah (1 ayat)
Anak hewan kurban (1 ayat)
Kurban
Waktu penyembelihan (2 ayat)
Bercukur
Dalil pelaksanaan bercukur (1 ayat)
Waktu bercukur, waktu haji dan umrah (2 ayat)
Bercukur sebelum menyembelih (1 ayat)
Bercukur dan memendekkan rambut setelah umrah (1 ayat)
Kembali dari haji dan umrah
Cara masuk ke rumah (1 ayat)
Ihshar (pengepungan)
Makna ihshar dalam haji (1 ayat)
Ihshar orang yang haji (1 ayat)
Ihshar orang yang umrah (2 ayat)
Kafarat ihshar (1 ayat)
Kafarat haji
Kafarat mencukur kepala (1 ayat)
Apa yang wajib pada kafarat haji (1 ayat)
10. Sumpah dan nazar
Sumpah
Pembagian sumpah
Sumpah sungguh-sungguh (2 ayat)
Sumpah main-main (2 ayat)
Sumpah palsu (5 ayat)
Yang dijadikan sumpah
Yang dijadikan sumpah oleh Allah (84 ayat)
Sumpah dengan menyebut nama Allah (17 ayat)
Melanggar sumpah
Perintah melaksanakan sumpah (2 ayat)
Yang dianggap melanggar sumpah (1 ayat)
Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih perlu (2 ayat)
Kafarat melanggar sumpah
Disyariatkannya kafarat pelanggaran sumpah (2 ayat)
Yang berlaku pada kafarat sumpah (1 ayat)
Memilih kafarat sumpah (1 ayat)
Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
Sumpah-sumpah Lian (4 ayat)
Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
Bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi (1 ayat)
Nazar
Melaksanakan nazar
Hukum melaksanakan nazar (3 ayat)
Hal yang memenuhi pelaksanaan nazar (1 ayat)
Beberapa contoh nazar dalam Al-Quran (2 ayat)
11. Zikir
Keutamaan majelis-majelis zikir
Keutamaan zikir (17 ayat)
Banyak-banyak berzikir kepada Allah (13 ayat)
Zikir yang paling baik (3 ayat)
Etika zikir kepada Allah
Zikir setiap saat (2 ayat)
Takut dan menangis saat berzikir (5 ayat)
Menangis ketika membaca Al-Quran (2 ayat)
Merendahkan suara ketika berzikir (1 ayat)
Klasifikasi zikir
Istighfar (mohon ampun)
Keutamaan istighfar (30 ayat)
Tempat-tempat istighfar (1 ayat)
Perintah beristighfar (5 ayat)
Istighfar Nabi saw. (10 ayat)
Istighfar para Nabi as. (25 ayat)
Istighfar orang-orang beriman (10 ayat)
Istighfar untuk kedua orang tua (8 ayat)
Istighfar untuk saudara (1 ayat)
Istighfar untuk orang-orang musyrik (3 ayat)
Istighfar malaikat untuk orang-orang mukmin (4 ayat)
Kapan disunnatkan istighfar (2 ayat)
Istiazah (mohon perlindungan)
Jenis-jenis istiazah
Mohon perlindungan dari sifat hasad (1 ayat)
Mohon perlindungan dari hal-hal yang dibenci (2 ayat)
Mohon perlindungan dari bahaya angin, hujan dan awan (1 ayat)
Mohon perlindungan dari kawan yang jahat (1 ayat)
Mohon perlindungan dari bahaya malam (1 ayat)
Mohon perlindungan dari syetan jin dan manusia (11 ayat)
Allah melindungi orang yang mohon perlindungan kepadaNya (2 ayat)
Mohon perlindungan dari api neraka (4 ayat)
Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
Membaca basmalah ketika menyembelih (3 ayat)
Membaca basmalah ketika berburu (3 ayat)
Membaca basmalah pada setiap keadaan (3 ayat)
Takbir (Allahu Akbar)
Takbir pada hari-hari Tasyrik (1 ayat)
Takbir antara Arafah dan Muzdalifah (1 ayat)
Takbir untuk mengagungkan Allah (3 ayat)
Zikir saat shalat
Zikir setelah shalat (3 ayat)
Tasbih
Tasbihnya makhluk-makhluk dengan memuji Allah (27 ayat)
Tasbih sebagai tanda kesucian Allah (41 ayat)
Tasbih ketika mensyukuri nikmat (5 ayat)
Tasbih ketika takjub (2 ayat)
Tasbih ketika mendengar petir (1 ayat)
Keutamaan tasbih, tahmid dan tahlil (9 ayat)
Tahmid (memuji Allah)
Hanya Allah yang berhak dipuji (26 ayat)
Memuji Allah atas nikmat-nikmatNya (21 ayat)
Tempat-tempat zikir
Zikir di Masyaril Haram (1 ayat)
Zikir di Mina (1 ayat)
Zikir di hari-hari tasyrik (1 ayat)
Waktu-waktu zikir
Zikir setelah ibadat (4 ayat)
Zikir Ketika ditimpa bala (6 ayat)
Zikir ketika lupa (1 ayat)
Zikir di setiap waktu (13 ayat)
Bacaan zikir pada waktu pagi dan sore (1 ayat)
Ancaman bagi yang melupakan zikir kepada Allah (9 ayat)
Zikir ketika menghadapi musuh (1 ayat)
Sebab-sebab zikir (7 ayat)
12. Doa
Keutamaan doa (22 ayat)
Perintah berdoa (4 ayat)
Etika berdoa
Ikhlas dalam berdoa (6 ayat)
Berdoa antara suara pelan dan keras (3 ayat)
Mengulang-ulang doa (2 ayat)
Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya
Doa hendak berperang (2 ayat)
Doa mohon kejelekan (2 ayat)
Doa mohon petunjuk (hidayah) (5 ayat)
Doa mohon kebaikan hidup (16 ayat)
Doa mohon ampunan dosa (21 ayat)
Doa mohon dikaruniai anak (3 ayat)
Doa saat selesai haji (1 ayat)
Doa untuk keburukan lawan (10 ayat)
Doa ketika takut (4 ayat)
Doa ketika sakit (2 ayat)
Doa ketika naik kendaraan (2 ayat)
Doa ketika terjadi musibah (29 ayat)
Doa untuk kebaikan muslimin (2 ayat)
Doa para nabi (95 ayat)
Doa orang-orang beriman (38 ayat)
Doa malaikat untuk orang-orang beriman (4 ayat)
Terkabulnya doa
Doa para nabi dikabulkan (36 ayat)
Doa orang-orang beriman dikabulkan (8 ayat)
Berdoa bukan kepada Allah (25 ayat)


ATAS