AKHLAQ DAN ADAB (257 data)

1. Akhlak
Akhlak mulia
Ihsan (44 ayat)
Menyampaikan amanat (7 ayat)
Etika terhadap Allah (9 ayat)
Etika terhadap Nabi
Memanggil Nabi dengan namanya (3 ayat)
Meninggikan suara melebihi suara Nabi (3 ayat)
Etika berbicara dengan Nabi (4 ayat)
Memohon diri kepada Nabi saat meninggalkan majlisnya (1 ayat)
Pembicaraan khusus dengan Nabi (2 ayat)
Istiqamah (teguh pendirian) (6 ayat)
Mendamaikan perselisihan antar manusia
Keutamaan mendamaikan perselisihan antar manusia (9 ayat)
Mendamaikan antara suami dan isteri (3 ayat)
Inabah (taubat) (18 ayat)
Infaq
Anjuran untuk berinfaq (23 ayat)
Infaq, pelindung dari api neraka (12 ayat)
Ancaman bagi yang tidak meninfaqkan hartanya (7 ayat)
Melindungi janda-janda dan orang miskin (12 ayat)
Mendahulukan kepentingan orang lain (2 ayat)
Menyempurnakan takaran dan timbangan (12 ayat)
Berbuat baik
Hakikat kebaikan (2 ayat)
Keutamaan perbuatan baik
Keutamaan silaturahmi (7 ayat)
Berbuat baik merupakan sebaik-baik amalan (3 ayat)
Berbakti kepada kedua orang tua
Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar (3 ayat)
Yang patut dijadikan teman (2 ayat)
Hubungan orang kafir dengan orang tuanya yang muslim (6 ayat)
Silaturahmi
Dosa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi (4 ayat)
Sedekah kepada keluarga (2 ayat)
Hubungan dengan saudara yang musyrik (8 ayat)
Larangan membunuh anak karena takut miskin (4 ayat)
Rendah diri dan khusyuk (30 ayat)
Tolong menolong (2 ayat)
Berserah diri (4 ayat)
Takwa
Keutamaan takwa (52 ayat)
Sifat-sifat orang yang bertakwa (10 ayat)
Menyeru pada ketakwaan (66 ayat)
Jalan takwa (7 ayat)
Pahala takwa (35 ayat)
Mengagungkan syiar Allah tanda ketakwaan hati (5 ayat)
Tawadhu (rendah diri) (8 ayat)
Taubat
Keutamaan taubat (30 ayat)
Perintah bertaubat (11 ayat)
Waktu diterimanya taubat (6 ayat)
Cara bertaubat (18 ayat)
Tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan (15 ayat)
Penyesalan adalah taubat (3 ayat)
Penyesalan yang tiada berarti (42 ayat)
Orang yang diterima dan yang tidak diterima taubatnya
Taubat orang yang berzina (1 ayat)
Taubat pencuri (1 ayat)
Taubat pembunuh (1 ayat)
Taubat orang yang menuduh zina (1 ayat)
Taubat orang kafir (1 ayat)
Taubat orang murtad (1 ayat)
Taubat orang munafik (1 ayat)
Tawakkal (41 ayat)
Berpendirian (12 ayat)
Cinta karena Allah
Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya (3 ayat)
Tanda cinta karena Allah (3 ayat)
Suka berbuat baik kepada orang bagian dari iman (1 ayat)
Keutamaan bersaudara karena Allah
Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara karena Allah (1 ayat)
Hubungan timbal balik dengan saudara (6 ayat)
Menjaga rahasia (1 ayat)
Hikmah (29 ayat)
Sabar (2 ayat)
Malu
Malu bagian dari kebenaran (1 ayat)
Takut kepada Allah (60 ayat)
Berharap (raja) (8 ayat)
Kasih sayang (rahmat)
Keutamaan dan perintah berkasih sayang (3 ayat)
Rahmat Allah mendahului kemurkaanNya (21 ayat)
Putus asa dari rahmat Allah (6 ayat)
Rahmat di antara orang-orang beriman (2 ayat)
Ridha (5 ayat)
Lemah lembut (4 ayat)
Zuhud
Tentang dunia
Dunia penjara orang mukmin dan surga orang kafir (6 ayat)
Kerendahan dunia (40 ayat)
Singkatnya umur dunia (20 ayat)
Dunia merupakan tempat ujian (57 ayat)
Cela dunia (17 ayat)
Hakikat zuhud di dunia (3 ayat)
Keutamaan zuhud dan pendek harapan (4 ayat)
Perhatian terhadap dunia (41 ayat)
Ketenangan (4 ayat)
Lapang dada (6 ayat)
Mengadu kepada Allah (1 ayat)
Bersyukur
Bersyukur atas nikmat Allah (21 ayat)
Sabar
Kesabaran Allah atas kejahatan orang kafir (6 ayat)
Para nabi adalah orang yang paling berat menerima ujian (153 ayat)
Perintah bersabar (31 ayat)
Ganjaran sabar (33 ayat)
Kapan kita harus bersabar
Sabar menghadapi penyakit (1 ayat)
Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita benci (15 ayat)
Sabar saat berperang (14 ayat)
Jujur
Keutamaan berhati-hati dalam berbuat jujur (11 ayat)
Mematuhi pemimpin
Kewajiban mematuhi pemimpin (3 ayat)
Mendengar dan patuh pada selain maksiat (9 ayat)
Mengikuti pemimpin dalam jihad (5 ayat)
Adil (12 ayat)
Menjaga kehormatan diri (13 ayat)
Memaafkan orang yang bersalah (16 ayat)
Kepuasan (2 ayat)
Memuliakan, menerima dan menyaji tamu (5 ayat)
Bersandar kepada Allah (62 ayat)
Pujian
Pujian Allah terhadap diriNya (16 ayat)
Pujian manusia terhadap dirinya (2 ayat)
Siaga (2 ayat)
Waspada (3 ayat)
Cinta (3 ayat)
Nasihat (10 ayat)
Keyakinan (7 ayat)
Akhlak-akhlak buruk
Menuruti hawa nafsu (25 ayat)
Mengikuti prasangka (8 ayat)
Berbaur dengan orang-orang bodoh (3 ayat)
Orang yang paling jelek di sisi Allah (2 ayat)
Beretika buruk terhadap Allah (10 ayat)
Sombong dan berbangga-bangga
Celaan berbangga-bangga (7 ayat)
Celaan kesombongan (6 ayat)
Balasan orang yang sombong (5 ayat)
Bangga dengan banyak anak (3 ayat)
Bangga dengan banyak harta (3 ayat)
Takabbur (58 ayat)
Menipu (6 ayat)
Berlebih-lebihan (10 ayat)
Menyebarkan Kejelekan (4 ayat)
Permusuhan (12 ayat)
Makan riba (5 ayat)
Istinkaf (sombong) (2 ayat)
Membuat kerusakan (39 ayat)
Kikir dan bakhil (22 ayat)
Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain (3 ayat)
Bathr (Tidak menerima kebenaran,tidak mensyukuri nikmat) (3 ayat)
Benci (2 ayat)
Zalim dan melampaui batas (3 ayat)
Buhtan (bohong, pura-pura) (6 ayat)
Tabzir (foya-foya) (4 ayat)
Memata-matai (1 ayat)
Berangan-angan (4 ayat)
Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek (1 ayat)
Pasrah (tanpa usaha) (1 ayat)
Pengecut (8 ayat)
Dengki
Ain (dengki) suatu realita (1 ayat)
Menjauhi dengki dan kezaliman (1 ayat)
Mengucapkan Masyaa Allah Laa Quwata Illa Billah (1 ayat)
Kotoran atau kejahatan (5 ayat)
Berkhianat (9 ayat)
Bermuka dua (5 ayat)
Riya (5 ayat)
Mencaci
Larangan mengutuk dan mencaci (2 ayat)
Mengutuk orang kafir dan mencacinya (30 ayat)
Mengejek, mengolok-olok (39 ayat)
Buruk sangka (12 ayat)
Ragu-ragu (5 ayat)
Menghalang-halangi kebenaran (30 ayat)
Kezaliman
Balasan kezaliman (33 ayat)
Kemenangan atas orang zalim (3 ayat)
Maafnya orang yang teraniaya (3 ayat)
Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat (2 ayat)
Balasan terhadap kezaliman (1 ayat)
Ghadar (khianat) (4 ayat)
Curang (4 ayat)
Marah
Marah karena Allah (5 ayat)
Mengumpat, membicarakan orang lain
Menjauhkan diri dari mengumpat (2 ayat)
Balasan orang-orang yang mengumpat (1 ayat)
Mengumpat orang yang zalim (1 ayat)
Membunuh (14 ayat)
Menuduh berbuat zina (4 ayat)
Dusta
Dusta itu tercela (6 ayat)
Balasan dusta (9 ayat)
Perintah menjauhi prasangka buruk (2 ayat)
Kufur nikmat (16 ayat)
Pembicaraan yang tidak berarti (3 ayat)
Homosexual (6 ayat)
Makar (khianat) (23 ayat)
Bisik-bisik yang tercela (6 ayat)
Melanggar janji (20 ayat)
Mengadu domba (2 ayat)
Hamz dan lamz (berbisik, mencibir sambil menghina) (6 ayat)
2. Etika dan hak-hak umum
Etika berbicara
Berbicaralah yang baik atau diam (1 ayat)
Keutamaan perkataan baik (2 ayat)
Perkataan baik dan perkataan buruk (6 ayat)
Berkata benar (2 ayat)
Sebaik-baik perkataan (1 ayat)
Larangan berbuat keji (14 ayat)
Merendahkan suara saat berbicara (2 ayat)
Menundukkan kepala bagi wanita saat berbicara (1 ayat)
Gubahan syair
Syair yang dibolehkan (1 ayat)
Syair yang dilarang (3 ayat)
Etika berkumpul
Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek (3 ayat)
Memilih kawan berkumpul (4 ayat)
Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul (1 ayat)
Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan (2 ayat)
Etika keluar dari tempat perkumpulan (1 ayat)
Etika berjalan
Angkuh ketika berjalan (3 ayat)
Rendah diri ketika berjalan (2 ayat)
Memberi salam
Cara memberi salam
Lafaz salam dan penghormatan (4 ayat)
Ucapan salam ahli kitab (1 ayat)
Ucapan salam malaikat (6 ayat)
Menjawab salam
Cara menjawab salam (2 ayat)
Meminta izin
Etika meminta izin (5 ayat)
Lafaz dan cara meminta izin (1 ayat)
Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang) (1 ayat)
Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum (1 ayat)
Meminta izin ketika akan keluar (1 ayat)
Hak tamu
Menghormati dan melayani tamu (3 ayat)
Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu (5 ayat)
Hak jalanan
Menundukkan pandangan (2 ayat)
Hak tetangga
Menghormati tetangga (1 ayat)
Hak-hak tetangga terdekat (2 ayat)
Memperlakukan binatang
Perumpamaan dengan binatang (1 ayat)
Kalung binatang (2 ayat)
Hubungan dengan hamba sahaya
Makan dan minum hamba sahaya (1 ayat)
Pakaian hamba sahaya (1 ayat)
Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya (1 ayat)
Memperlakukan hamba dengan baik (1 ayat)


ATAS