BANGSA-BANGSA TERDAHULU (337 data)

1. Awal kejadian makhluk
Penciptaan selain manusia
Penciptaan Arsy (3 ayat)
Kursi Allah (Kekuasaan Dan Ilmunya) (1 ayat)
Penciptaan Lauhhil Mahfuzh (4 ayat)
Penciptaan langit dan bumi (51 ayat)
Penciptaan gunung (6 ayat)
Penciptaan laut dan sungai (7 ayat)
Penciptaan hewan (12 ayat)
Penciptaan serangga (3 ayat)
Penciptaan makhluk yang hidup di air (3 ayat)
Penciptaan hewan melata (2 ayat)
Penciptaan tumbuh-tumbuhan (14 ayat)
Penciptaan negeri-negeri
Keutamaan kota Mekah dan Masjidil haram (8 ayat)
Keutamaan Baitul Maqdis dan tanah Syam (3 ayat)
Keutamaan Mesir (4 ayat)
Ayat-ayat tentang bintang (9 ayat)
Ayat-ayat tentang angin (8 ayat)
Penciptaan matahari dan bulan (6 ayat)
Sifat matahari dan bulan (6 ayat)
Ayat-ayat tentang awan dan hujan (9 ayat)
Penciptaan malam dan siang (22 ayat)
Penciptaan jin
Jin diciptakan dari jilatan api (4 ayat)
Pengusiran iblis dari rahmat Allah
Perintah sujudnya malaikat kepada Adam as. (6 ayat)
Keangkuhan iblis dan perlawanannya (16 ayat)
Pnegusiran iblis dan laknatnya hingga hari kiamat (17 ayat)
Ancaman syetan terhadap manusia (9 ayat)
2. Nabi-nabi
Pemilihan para nabi (48 ayat)
Allah menjadi saksi atas kebenaran para nabi (5 ayat)
Para nabi menjadi saksi atas kaumnya (4 ayat)
Kekhususan para nabi
Allah selalu mengikuti Nabi (8 ayat)
Setiap nabi memiliki pendukung dan pengikut (8 ayat)
Pengikut terdekat para nabi (4 ayat)
Sifat-sifat kenabian
Kesabaran para nabi (25 ayat)
Setiap nabi diutus dengan memakai bahasa kaumnya (2 ayat)
Para pengikut nabi-nabi (10 ayat)
Mimpi nabi adalah wahyu (4 ayat)
Garis keturunan para rasul (14 ayat)
Setiap nabi menerima ujian (199 ayat)
Beberapa nabi dituduh tukang sihir atau gila (15 ayat)
Penjagaan Allah kepada para nabi (13 ayat)
Para nabi memiliki sifat-sifat manusia lainnya (52 ayat)
Para nabi bekerja dan berdagang (2 ayat)
Mukjizat para nabi
Pengukuhan kenabian dengan mukjizat (81 ayat)
Hikmah mukjizat (11 ayat)
Sikap kaumnya terhadap mukjizat (39 ayat)
Pertolongan Allah kepada para nabi (10 ayat)
Allah memperkokoh para nabi (7 ayat)
Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi (3 ayat)
Perjanjian Allah atas para nabi (3 ayat)
Cara turun wahyu (3 ayat)
Perbedaan syariat diantara para nabi (9 ayat)
Ulul-azmi (2 ayat)
Kisah-kisah para rasul
Nabi Adam as.
Bapak umat manusia (5 ayat)
Penciptaan Adam as. dan keturunannya (26 ayat)
Adam as. berasal dari tanah (8 ayat)
Mengajarkan Adam as. semua nama (2 ayat)
Malaikat sujud kepada Adam as. (7 ayat)
Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as. (7 ayat)
Turunnya Adam as. ke bumi (6 ayat)
Adam as. nabi pertama (2 ayat)
Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya (6 ayat)
Tabiat-tabiat manusia (9 ayat)
Nabi Idris as.
Nabi Idris as. dalam Al-Quran (2 ayat)
Keutamaan nabi Idris as. dan sifatnya (2 ayat)
Nabi Nuh as.
Rasul pertama yang diutus ke bumi (10 ayat)
Dakwah nabi Nuh as. (36 ayat)
Nabi Nuh menghadapi cobaan (32 ayat)
Gelar Abdussyakur (hamba yang bersyukur) (1 ayat)
Terkabulnya doa nabi Nuh as. (6 ayat)
Allah menghancurkan kaum Nuh as. (18 ayat)
Keselamatan Nuh as. di atas kapal (20 ayat)
Pujian atas nabi Nuh as. (6 ayat)
Nabi Hud as.
Bangsa Aad membangun negeri mereka (8 ayat)
Dakwah nabi Hud as. (26 ayat)
Nabi Hud as. menghadapi cobaan (13 ayat)
Kehancuran bangsa Aad (23 ayat)
Nabi Soleh as.
Pemberian nikmat kepada kaum Tsamud (8 ayat)
Dakwah nabi Shaleh as. (25 ayat)
Unta nabi Shaleh as. (8 ayat)
Penyembelihan unta nabi Shaleh as. (7 ayat)
Nabi Shaleh as. menghadapi cobaan (21 ayat)
Turunnya azab atas kaum Tsamud (24 ayat)
Nabi Ibrahim as.
Sifat nabi Ibrahim as. (5 ayat)
Keutamaan nabi Ibrahim as. (36 ayat)
Allah menguji nabi Ibrahim as. (2 ayat)
Dakwah nabi Ibrahim as. (59 ayat)
Pembangunan Kabah (1 ayat)
Nabi Ibrahim as. menunaikan ibadah haji (2 ayat)
Nabi Ibrahim as. kekasih Allah (1 ayat)
Turunnya azab kepada kaum nabi Ibrahim as. (1 ayat)
Hijrah ke Syam (2 ayat)
Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail as. (2 ayat)
Mimpi menghidupkan orang mati (1 ayat)
Berdebat dengan raja Namrud (1 ayat)
Nabi Ibrahim as. dan ayahnya
Dakwah nabi Ibrahim as. kepada ayahnya (9 ayat)
Kekufuran ayah nabi Ibrahim as. (3 ayat)
Permohonan ampun Ibrahim as. untuk ayahnya (3 ayat)
Berdebat dengan kaumnya (4 ayat)
Nabi Ibrahim as. memisahkan diri dari kaumnya (6 ayat)
Ancaman nabi Ibrahim as. kepada berhala-berhala kaumnya (4 ayat)
Dilempar ke dalam api (3 ayat)
Selamat dari Api (4 ayat)
Nabi Ibrahim as. meminta syafaat untuk ayahnya (1 ayat)
Berita gembira tentang Ishak dan Yakub as. (15 ayat)
Mimpi menyembelih anaknya, Ismail (2 ayat)
Nabi Luth as.
Keburukan kaum Luth (19 ayat)
Keutamaan dan kemuliaan nabi Luth as. (6 ayat)
Dakwah nabi Luth as. kepada kaumnya (14 ayat)
Menghadapi cobaan (12 ayat)
Mengungsi ke tempat terpencil (1 ayat)
Keselamatan nabi Luth as. dan keluarganya (12 ayat)
Turunnya azab atas kaum Luth (34 ayat)
Nabi Ismail as.
Sifat nabi Ismail as. dalam Al-Quran (3 ayat)
Nabi Ismail as. yang disembelih (3 ayat)
Pengorbanan nabi Ismail as. (1 ayat)
Membangun Kabah bersama Ibrahim as. (1 ayat)
Dakwah nabi Ismail as. dan keutamaannya (7 ayat)
Nabi Ishak as.
Keutamaan nabi Ishak as. (9 ayat)
Kenabian Ishak as. (10 ayat)
Nabi Yakub as.
Keutamaan nabi Yakub as. (7 ayat)
Kenabian Yakub as. (5 ayat)
Dakwah nabi Yakub as. (6 ayat)
Gelar Israel untuk Yakub as. (1 ayat)
Menolak sebagian jenis makanan (1 ayat)
Cintanya pada nabi Yusuf as. (7 ayat)
Sifat-sifat nabi Yakub as. (3 ayat)
Keturunan nabi Yakub as. (5 ayat)
Nabi Yusuf as.
Mimpi nabi Yusuf as. (3 ayat)
Nabi Yusuf as. dan saudara-saudaranya (28 ayat)
Dibuang ke dalam sumur (1 ayat)
Allah menyelamatkan Yusuf (1 ayat)
Yusuf dijual dengan harga murah (1 ayat)
Perjalanannya ke Mesir (1 ayat)
Fitnah isteri pembesar Mesir (Zulaikha) (9 ayat)
Masuk penjara (4 ayat)
Kenabian Yusuf as. (4 ayat)
Menafsirkan mimpi (10 ayat)
Dakwah nabi Yusuf as. (4 ayat)
Raja Mesir dan nabi Yusuf as.
Mimpi raja Mesir (4 ayat)
Posisi nabi Yusuf as. di sisi raja Mesir (2 ayat)
Yusuf as. terbukti tidak bersalah (4 ayat)
Mengurus baitul mal (8 ayat)
Nabi Yusuf as. dan adiknya (Bunyamin)
Tuntutan menghadirkan adiknya (3 ayat)
Membujuk nabi Yakub as. agar rela mengutus Bunyamin (4 ayat)
Siasat nabi Yusuf as. (14 ayat)
Pertemuan anak-anak Israel (Yakub) (3 ayat)
Yusuf as. manusia termulia (3 ayat)
Sifat nabi Yusuf as. (10 ayat)
Nabi Syuaib as.
Keburukan kaum Syuaib as. (10 ayat)
Diutus ke Ashabul-Aikah (2 ayat)
Dakwah nabi Syuaib as. kepada kaumnya (24 ayat)
Cobaan nabi Syuaib as. (14 ayat)
Azab atas kaum Syuaib as. (8 ayat)
Nabi Ayub as.
Kenabian Ayub as. (2 ayat)
Mandi nabi Ayub as. (1 ayat)
Cobaan dan kesabarannya (5 ayat)
Nabi Zulkifli as. (1 ayat)
Nabi Musa as.
Keutamaan nabi Musa as. (27 ayat)
Sifat nabi Musa as. (5 ayat)
Awal kenabian Musa as. (35 ayat)
Nabi yang diajak berbicara oleh Allah (39 ayat)
Penyebutan Taurat (16 ayat)
Lembah tempat Musa dipanggil (4 ayat)
Turunnya Taurat untuk nabi Musa as. (23 ayat)
Mukjizat nabi Musa as. (35 ayat)
Nabi Musa as. dan Firaun
Pertumbuhan Musa as. dalam lingkungan Firaun (8 ayat)
Kembali kepada ibunya (3 ayat)
Ilham Allah kepada Ibunya (4 ayat)
Dakwah nabi Musa as. (38 ayat)
Pertemuan Musa as. dan Firaun
Saat perjumpaan nabi Musa as. dengan Firaun (10 ayat)
Firaun mendatangkan para ahli sihir (17 ayat)
Musa as. dan tukang sihir (26 ayat)
Perselisihan di antara tukang-tukang sihir (1 ayat)
Peringatan Musa as. kepada para tukang sihir (2 ayat)
Nabi Musa dan nabi Harun as. dituduh tukang sihir (8 ayat)
Kebingungan dan keimanan para tukang sihir (12 ayat)
Keutamaan dan keimanan Asiah (1 ayat)
Cobaan untuk keluarga Firaun (5 ayat)
Ketidak-berdayaan dan keingkaran Firaun (56 ayat)
Pelarian Musa as. dan para pengikutnya (12 ayat)
Nabi Musa as. dan para pengikutnya selamat (11 ayat)
Keimanan Firaun (2 ayat)
Kehancuran Firaun dan pasukannya (35 ayat)
Orang beriman dari keluarga Firaun (12 ayat)
Firaun menyiksa Bani Israel (13 ayat)
Kehinaan Firaun dan Haman (10 ayat)
Musa membunuh seorang Mesir (9 ayat)
Perjalanann Musa as. ke Madyan
Nabi Musa dan nabi Syuaib as. (sahib al madyan) (4 ayat)
Kisah nabi Musa as. dengan dua anak perempuan nabi Syuaib as. (5 ayat)
Yahudi menuduh nabi Musa as. sebagai orang gila (1 ayat)
Nabi Musa as. keluar menuju Baitul Maqdis
Bani Israel memasuki Baitul Maqdis (4 ayat)
Nabi Musa as. berdialog dengan Allah (6 ayat)
Bani Israel menyembah anak sapi (14 ayat)
Pertemuan segolongan Bani Israel dengan Allah (1 ayat)
Nabi Musa as. dan Samiri (3 ayat)
Musa as. melihat Allah (1 ayat)
Ketakutan Bani Israel (6 ayat)
Perayaan Yahudi (3 ayat)
Watak-watak Yahudi (86 ayat)
Nabi Musa as. dan nabi Khidir as.
Ikan sebagai tanda (tempat pertemuan) Musa as. (2 ayat)
Kisah nabi Musa as. dan nabi Khidir as. dalam Al-Quran (23 ayat)
Nabi Khidir as. merusak perahu (2 ayat)
Nabi Khidir as. membunuh anak kecil (2 ayat)
Nabi Khidir as. memperbaiki dinding rumah (2 ayat)
Sebab kepergian Musa as. menemui nabi Khidir as. (1 ayat)
Ketinggian ilmu nabi Khidir as. (1 ayat)
Qarun
Kehinaan Qarun (3 ayat)
Harta kekayaaan Qarun (3 ayat)
Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi (3 ayat)
Bani Israel berubah bentuk (3 ayat)
Anjuran untuk tidak mengikuti Yahudi (9 ayat)
Memerangi Yahudi hingga hari Kiamat (1 ayat)
Orang-orang kafir melaknat Bani Israel (9 ayat)
Permusuhan antara Yahudi dan Kristen (3 ayat)
Nabi Harun as.
Kenabian nabi Harun as. dalam Al-Quran (16 ayat)
Hikmah nabi Harun as. (2 ayat)
Nabi Daud as.
Keutamaan nabi Daud as. (11 ayat)
Kenabian nabi Daud as. (2 ayat)
Nabi Daud as. mengasuh anaknya dengan baik (2 ayat)
Penyebutan kitab Zabur (5 ayat)
Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud as. (2 ayat)
Nabi Daud as. sebagai panutan orang bertaqwa (1 ayat)
Sengketa nabi Daud as. dalam Al-Quran (4 ayat)
Nabi Daud as. diuji (1 ayat)
Kekuatan perang nabi Daud as. (1 ayat)
Nabi Daud as. makan dari hasil keringat sendiri (2 ayat)
Hikmah nabi Daud as. (2 ayat)
Kerajaan nabi Daud as. (4 ayat)
Nabi Sulaiman as.
Keutamaan nabi Sulaiman as. (11 ayat)
Kerajaan nabi Sulaiman as. yang besar (21 ayat)
Nabi Sulaiman as. berdakwah (4 ayat)
Nabi Sulaiman as. menghakimi (2 ayat)
Fitnah nabi Sulaiman as. (3 ayat)
Kisah nabi Sulaiman as. dengan Ratu Balqis (15 ayat)
Keterangan tentang kerajaan Saba‘ (3 ayat)
Nabi Sulaiman as. wafat (1 ayat)
Nabi Ilyas as.
Keutamaan nabi Ilyas as. (5 ayat)
Kenabian nabi Ilyas as. (2 ayat)
Dakwah nabi Ilyas as. (3 ayat)
Pendustaan kaum nabi Ilyas as. (1 ayat)
Nabi Ilyasa as. (2 ayat)
Nabi Yunus as.
Keutamaan nabi Yunus as. (7 ayat)
Dakwah nabi Yunus as. (3 ayat)
Yunus as. dan ikan besar (8 ayat)
Keimanan kaum nabi Yunus as. (2 ayat)
Nabi Zakaria as.
Keutamaan Nabi Zakaria as. (3 ayat)
Rahmat Allah atas Zakaria as. (3 ayat)
Nabi Zakaria as. memelihara Maryam (ibu nabi Isa as.) (1 ayat)
Kisah nabi Zakaria as. dalam Al-Quran
Nabi Zakaria as. memohon keturunan (6 ayat)
Permohonan nabi Zakaria as. dikabulkan (5 ayat)
Nabi Zakaria as. menghindari percakapan (3 ayat)
Nabi Yahya as.
Keutamaan nabi Yahya as. (6 ayat)
Kenabian nabi Yahya as. (3 ayat)
Beberapa keistimewaan nabi Yahya as. (3 ayat)
Nabi Isa as.
Keutamaan Maryam binti Imran (7 ayat)
Kesucian dan kehormatan Maryam (5 ayat)
keutamaan nabi Isa as. (17 ayat)
Kisah kandungan dan kelahiran nabi Isa as. (5 ayat)
Nabi Isa as. Kalimat Allah dan RahmatNya (3 ayat)
Nabi Isa as. berbicara ketika masih bayi (7 ayat)
Nabi Isa as. dibantu oleh Ruh al quds (3 ayat)
Kemunculan nabi Isa as. dan mukjizatnya (4 ayat)
Sifat dan tabiat nabi Isa as. (2 ayat)
Nabi Isa as. diutus kepada Bani Israel (9 ayat)
Pengikut-pengikut nabi Isa as. meminta hidangan (2 ayat)
Rencana pembunuhan Isa as. oleh Yahudi (1 ayat)
Nabi Isa as. diangkat ke langit (2 ayat)
Nabi Isa as. akan turun di akhir zaman (1 ayat)
Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya (7 ayat)
Nabi Isa as. suci dari perbuatan kaumnya (5 ayat)
Anjuran tidak mengikuti orang-orang Kristen (7 ayat)
Kebencian orang Nasrani terhadap Yahudi (3 ayat)
Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa as. (4 ayat)
Peyebutan kitab Injil (11 ayat)
Orang-orang shaleh yang diragukan kenabiaannya
Luqman
Keutamaan Luqman (1 ayat)
Nasihat Luqman kepada anaknya (5 ayat)
Zulqarnain (16 ayat)
Khidir (18 ayat)
Beberapa kejadian pada umat-umat terdahulu
Ashabul-Ukhdud (6 ayat)
Ashabul-Kahfi (16 ayat)
Tiga orang yang berbicara pada masa bayi (2 ayat)
Kisah Uzair (1 ayat)
Hikmah dari kisah umat-umat terdahulu (208 ayat)
3. Tugas para Nabi
Menyeru kepada jalan Allah
Seruan para nabi untuk mengesakan Allah (125 ayat)
Cara berdakwah kepada Allah (180 ayat)
Amar maruf dan nahi munkar (24 ayat)
Cobaan pada saat berdakwah (194 ayat)
Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan (60 ayat)
Tugas rasul hanya menyampaikan (66 ayat)
Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan (111 ayat)
Bimbingan para nabi terhadap kaumnya (11 ayat)


ATAS