IMAN (464 data)

1. Keutamaan dan pahala iman
Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat (42 ayat)
Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Taala (127 ayat)
Pertolongan Allah Taala kepada orang mukmin (95 ayat)
Allah memperkokoh orang mukmin (7 ayat)
Pahala iman (220 ayat)
Orang mukmin kelompok minoritas (11 ayat)
2. Cabang-cabang iman
Akidah
Beriman pada Allah Taala
Kewajiban mengenal Allah dan mengesakanNya
Dalil-dalil adanya Allah Taala (168 ayat)
Kepatuhan segala sesuatu pada Allah Taala (14 ayat)
Gunung akan hancur bila Allah menampakkan diri di atasnya (1 ayat)
Tauhid Rububiyyah (92 ayat)
Tauhid Uluhiyyah (163 ayat)
Arsy (13 ayat)
Kesucian Allah dari sekutu dan anak (62 ayat)
Dalil Allah atas hambaNya (12 ayat)
Berbaik sangka terhadap Allah (4 ayat)
Mendustai Allah (116 ayat)
Hukum alam (12 ayat)
Zat dan sifat Allah
Sifat Mukhalafah (berbeda dengan makhluk) (19 ayat)
Sifat Kamal (sempurna) (9 ayat)
Menafikan sifat kantuk dan tidur (5 ayat)
Memohon hanya kepada Allah (5 ayat)
Malaikat naik kepada Allah (1 ayat)
Syafaat hak Allah semata (8 ayat)
Memperoleh syafaat dengan izin Allah (6 ayat)
Segala sesuatu milik Allah (91 ayat)
Kesombongan hak Allah semata (2 ayat)
Berpegang teguh dengan (ajaran) Allah (5 ayat)
Minta tolong kepada Allah (5 ayat)
Santunan Allah (1 ayat)
Hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan marabahaya (15 ayat)
Keputusan di tangan Allah (45 ayat)
Siksaan Allah sangat pedih (29 ayat)
Allah memiliki kunci alam ghaib (43 ayat)
Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib (14 ayat)
Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba (13 ayat)
Mensucikan Allah dari segala sekutu (19 ayat)
Melihat Allah di surga (3 ayat)
Allah tidak membutuhkan makhlukNya (25 ayat)
Keluasan ilmu Allah (225 ayat)
Ampunan Allah yang luas (133 ayat)
Kasih sayang Allah yang luas (39 ayat)
Allah menepati janji (68 ayat)
Kekuasaan Allah (223 ayat)
Sifat Masyiah (berkehendak) (160 ayat)
Sifat Iradah (berkeinginan) (31 ayat)
Sifat Kalam (berfirman) (22 ayat)
Sifat Sama(mendengar) (14 ayat)
Sifat Bashar (melihat) (4 ayat)
Allah tidak dapat dilihat di dunia (2 ayat)
Tentang nama-nama Allah
Meminta dengan menyebut nama Allah (4 ayat)
Berdoa dengan Asmaul Husna (3 ayat)
Mengingkari nama-nama Allah (1 ayat)
Semua nama-nama Allah baik (1 ayat)
Nama-nama Allah (Asmaul Husna)
Ar Rabb (Tuhan) (233 ayat)
Al Awwal (Maha Pertama) (1 ayat)
Al Akhir (Maha Akhir) (1 ayat)
Al Bari (Maha Pencipta) (1 ayat)
Al Bathin (Maha Halus) (1 ayat)
Al Badi(Maha Pencipta) (2 ayat)
Al Barr (Maha Baik) (1 ayat)
Al Bashir (Maha Melihat) (42 ayat)
At Tawwab (Maha Penerima taubat) (11 ayat)
Al Jami(Yang mengumpulkan manusia di akhirat) (2 ayat)
Al Jabbar (Maha Pemaksa) (1 ayat)
Al Hasib (Maha Penghitung amal) (3 ayat)
Al Hafiz (Maha Penjaga) (3 ayat)
Al Haq (Maha Benar) (10 ayat)
Al Hakim (Maha Bijaksana) (92 ayat)
Al Halim (Maha Penyabar) (11 ayat)
Al Hamid (Maha Terpuji) (17 ayat)
Al Hayy (Maha Hidup) (5 ayat)
Al Khaliq (Maha Pencipta) (12 ayat)
Al Khabir (Maha Waspada) (44 ayat)
Dzul Jalali Wal Ikram (Pemilik keagungan dan kemuliaan) (2 ayat)
Dzut Thaul (Maha Memberi) (1 ayat)
Dzul Fadhl (Pemilik keutamaan) (24 ayat)
Zul Maarij (Pemilik tempat-tempat naik) (1 ayat)
Al Rauf (Maha Kasih) (10 ayat)
Al Rahman (Maha Pengasih) (56 ayat)
Al Rahim (Maha Penyayang) (116 ayat)
Al Razzaq (Maha Pemberi rezeki) (14 ayat)
Al Raqib (Maha Pengawas) (3 ayat)
Al Salam (Maha Penyelamat) (1 ayat)
Al Sami(Maha Pendengar) (45 ayat)
Al Syakur (Maha Penerima syukur) (6 ayat)
Al Syahid (Maha Menyaksikan) (19 ayat)
Al Shamad (Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu) (1 ayat)
Al Dzahir (Maha Nampak) (1 ayat)
Al Aziz (Maha Mulia) (89 ayat)
Al Azim (Maha Agung) (6 ayat)
Al Afwu (Maha Pemaaf) (11 ayat)
Allamul Ghuyub (Maha Mengetahui alam gaib) (3 ayat)
Al Aliyy (Maha Tinggi) (9 ayat)
Al Alim (Maha megetahui) (157 ayat)
Al Ghaffar (Maha Pemgampun) (6 ayat)
Al Ghafur (Maha Pengampun) (93 ayat)
Al Ghaniy (Maha Kaya) (18 ayat)
Al Fattah (Maha Pembuka) (2 ayat)
Al Qaadir (Maha Kuasa) (10 ayat)
Al Qahir (Maha Pemaksa) (1 ayat)
Al Quddus (Maha Suci) (2 ayat)
Al Qadiir (Maha Penguasa) (46 ayat)
Al Qarib (Maha Dekat) (3 ayat)
Al Qahhar (Maha Pemaksa) (7 ayat)
Al Hakam (Maha memberi keputusan) (8 ayat)
Al Qawiy (Maka Kuat) (11 ayat)
Al Qayyum (Maha Berdiri sendiri) (3 ayat)
Al Kabir (Maha Besar) (6 ayat)
Al Karim (Maha Mulia) (4 ayat)
Al Lathif (Maha Halus) (7 ayat)
Al Mumin (Maha mengaruniakan keamanan) (1 ayat)
Al Mutaali (Maha Luhur) (10 ayat)
Al Mutakabbir (Maha Besar) (1 ayat)
Al Matin (Maha Kuat) (1 ayat)
Al Mujib (Maha Pengabul doa) (1 ayat)
Al Majid (Maha Bagus) (2 ayat)
Al Muhshi (Maha Penghitung) (1 ayat)
Al Muhyi - Al Mumiit (Maha Menghidupkan dan Mematikan) (32 ayat)
Al Mushawwir (Maha Pembentuk rupa) (2 ayat)
Al Muqtadir (Maha Kuasa) (4 ayat)
Al Muqit (Maha Penentu waktu) (1 ayat)
Malikul Mulk (Maha Pemilik kerajaan) (6 ayat)
Al Mubin (Maha Penjelas) (1 ayat)
Al Muhith (Maha Mengetahui) (9 ayat)
Al Malik (Raja) (6 ayat)
Al Maliik (Raja) (1 ayat)
Al Muntaqim (Maha Pembalas dosa) (9 ayat)
Al Muhaimin (Maha Pengawas) (1 ayat)
Al Maula (Maha Penolong) (10 ayat)
An Nur (Cahaya) (1 ayat)
Al Hadi (Maha Pemberi petunjuk) (6 ayat)
Al Wahid (Maha Esa) (21 ayat)
Al Warits (Yang mewariskan alam) (3 ayat)
Al Wasi (Maha Luas) (9 ayat)
Al Wadud (Maha Kasih sayang) (2 ayat)
Al Wakil (Maha Penolong) (14 ayat)
Al Wali (Maha Pelindung) (30 ayat)
An-Nashir (Maha Penolong) (12 ayat)
Al Wahhab (Maha Pemberi) (3 ayat)
Beriman kepada Malaikat
Kewajiban beriman kepada malaikat (6 ayat)
Sifat-sifat malaikat (18 ayat)
Doa malaikat untuk umat muslim (4 ayat)
Pertemuan malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang (1 ayat)
Keikutsertaan malaikat dalam peperangan (7 ayat)
Tugas-tugas malaikat (121 ayat)
Jibril as.
Peranan dan tugas Jibril (5 ayat)
Sifat Jibril (5 ayat)
Permusuhan antara orang Yahudi dengan Jibril (2 ayat)
Pertemuan Jibril dan Nabi
Pertemuan Jibril dan Nabi pada saat awal turun wahyu (9 ayat)
Pengajaran Jibril kepada Nabi tentang syariat (2 ayat)
Beriman pada Kitab-kitab
Kewajiban dan keutamaan beriman pada kitab-kitab (27 ayat)
Pengakuan antara satu kitab dengan lainnya (29 ayat)
Adanya perubahan dalam beberapa kitab samawi (6 ayat)
Al-Quran terpelihara dari penyelewengan (5 ayat)
Hikmah penurunan kitab-kitab samawi (98 ayat)
Sikap manusia terhadap kitab samawi (135 ayat)
Beriman pada Rasul-rasul
Kewajiban beriman pada para rasul (21 ayat)
Kewajiban patuh kepada Rasul (8 ayat)
Tiada pengutamaan antara para nabi (5 ayat)
Beriman pada Hari Akhir
Kewajiban beriman pada hari akhir (32 ayat)
Nama-nama hari kiamat (74 ayat)
Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat (66 ayat)
Kiamat telah dekat (14 ayat)
Mengingat kematian
Kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup (29 ayat)
Ketakutan pada kematian (6 ayat)
Mempersiapkan diri menghadapi kematian (9 ayat)
Membenci kematian
Keutamaan berumur panjang (1 ayat)
Tingkatan umur manusia
Masa cepat berlalu (2 ayat)
Mencapai usia empat puluh tahun (1 ayat)
Saat kematian datang (ihtidhar)
Saat kematian seorang mukmin (9 ayat)
Saat kematian orang kafir (7 ayat)
Wasiat mayit (1 ayat)
Pencabutan ruh
Hakikat ruh (1 ayat)
Pencabutan ruh saat tidur (2 ayat)
Pintu taubat terbuka hingga ruh sampai di kerongkongan (1 ayat)
Cara pencabutan ruh (2 ayat)
Keluarnya ruh orang mukmin (4 ayat)
Keluarnya ruh orang kafir (6 ayat)
Tempat kembali ruh (1 ayat)
Berdoa untuk mayit (1 ayat)
Sholat jenazah
Jenazah yang harus disholati
Sholat jenazah orang munafik (1 ayat)
Pemakaman dan beberapa hukum kubur
Penimbunan tanah atas mayit (2 ayat)
Kubur
Cobaan kubur (5 ayat)
Siksa kubur (3 ayat)
Berkabung atas orang meninggal
Perkabungan wanita dalam Islam (1 ayat)
Berbicara saat berkabung (2 ayat)
Meminang wanita dalam iddah (sebab kematian) dengan sindiran (1 ayat)
Tanda-tanda kiamat kecil
Rasul diutus dan wafat saat kiamat telah dekat (2 ayat)
Terbelahnya bulan di masa Rasul (2 ayat)
Timbulnya fitnah
Macam-macam fitnah (16 ayat)
Sikap orang mukmin terhadap fitnah (10 ayat)
Perpecahan umat Islam di akhir zaman
Keutamaan umat nabi Muhammad (4 ayat)
Perintah untuk selalu bersatu (5 ayat)
Akibat terpisah dari umat Islam (3 ayat)
Abad terbaik umat Islam (7 ayat)
Perlunya saling menasehati antara sesama (3 ayat)
Tanda-tanda kiamat besar
Waktu kiamat tidak diketahui (10 ayat)
Beriman ketika datang hari kiamat (10 ayat)
Timbulnya awan sebelum kiamat (3 ayat)
Turunnya nabi Isa sebelum kiamat (3 ayat)
Munculnya Yajuj dan Majuj sebelum kiamat (4 ayat)
Matahari terbit dari sebelah Barat (1 ayat)
Munculnya binatang melata sebelum kiamat (2 ayat)
Neraka tempat digiringnya manusia (1 ayat)
Hari kiamat
Kepastian hari kiamat (7 ayat)
Peniupan sangkakala (19 ayat)
Hari tersingkapnya betis (1 ayat)
Hari kiamat datang tiba-tiba (14 ayat)
Kedahsyatan hari kiamat (140 ayat)
Terputusnya hubungan antara sesama pada hari kiamat (35 ayat)
Derajat para pemeluk agama (19 ayat)
Orang kafir menebus dirinya pada hari kiamat (17 ayat)
Hari Kebangkitan
Mengingkari hari kebangkitan (110 ayat)
Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan (66 ayat)
Manusia dibangkitkan dari kubur (73 ayat)
Pedihnya penderitaan manusia pada hari kebangkitan (7 ayat)
Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kebangkitan (2 ayat)
Padang mahsyar (penghimpunan)
Kebenaran hari penghimpunan (140 ayat)
Penghimpunan manusia dan keadaan mereka (51 ayat)
Para makhluk sujud kepada Allah (2 ayat)
Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan (136 ayat)
Terputusnya hubungan antara orang musyrik dengan tuhan mereka (45 ayat)
Setiap umat mengikuti apa yang telah mereka sembah (2 ayat)
Setiap umat mengikuti nabi-nabi mereka (1 ayat)
Hari penghitungan (amal)
Setiap makhluk ditanya pada hari penghimpunan (37 ayat)
Lembaran catatan amal perbuatan (27 ayat)
Penimbangan amal perbuatan (8 ayat)
Manusia bersaksi atas dirinya (9 ayat)
Sifat hari penghitungan (127 ayat)
Keadilan Allah dalam menghakimi (123 ayat)
Jembatan
Menyeberangi jembatan (1 ayat)
Keadaan orang mukmin saat menyeberang (2 ayat)
Keadaan orang kafir saat menyeberang (1 ayat)
Syafaat
Yang memiliki syafaat pada hari kiamat
Syafaat hanya milik Allah semata (5 ayat)
Syafaat para nabi dan malaikat (2 ayat)
Mereka yang memperoleh syafaat (3 ayat)
Surga
Nama-nama surga (41 ayat)
Keabadian surga (51 ayat)
Sifat surga dan kenikmatannya (167 ayat)
Pintu-pintu surga (2 ayat)
Memasuki surga (14 ayat)
Sifat ahli surga (58 ayat)
Sifat wanita penghuni surga (19 ayat)
Berangan-angan di dalam surga (1 ayat)
Derajat para nabi, shiddiqin dan syuhada‘ (1 ayat)
Perbedaan derajat di surga (16 ayat)
Percakapan para ahli surga (20 ayat)
Percakapan Allah dengan ahli surga (2 ayat)
Batas antara surga dan neraka (2 ayat)
Golongan Al Araf (4 ayat)
Makanan dan minuman ahli surga (17 ayat)
Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga (78 ayat)
Pakaian ahli surga (5 ayat)
Neraka
Nama-nama neraka (115 ayat)
Keabadian neraka (46 ayat)
Memasuki neraka (24 ayat)
Penjaga neraka (8 ayat)
Sifat neraka (89 ayat)
Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka (222 ayat)
Siksaan ahli neraka dilipatgandakan (2 ayat)
Mereka yang kekal dalam neraka (25 ayat)
Makanan dan minuman ahli neraka (24 ayat)
Pohon zaqquum (terkutuk) (7 ayat)
Percakapan ahli neraka (27 ayat)
Beriman dengan takdir baik dan buruk
Kebenaran dan hakikat takdir (21 ayat)
Penentuan takdir sebelum penciptaan (11 ayat)
Allah menggerakkan hati manusia (118 ayat)
Usia dan rezeki sesuai dengan takdir (55 ayat)
Segala sesuatu ada takdirnya (47 ayat)
Kebaikan pada pilihan Allah (9 ayat)
Manusia antara memilih dan dipaksa (13 ayat)
Ketentuan Allah tak dapat dihindari (16 ayat)
Beriman pada Jin
Iblis, bagian dari Jin (1 ayat)
Sifat iblis dan pembantunya (94 ayat)
Pahala jin dan balasannya (18 ayat)
Keimanan jin kepada para nabi (3 ayat)
Jin ditundukkan untuk taat kepada nabi Sulaiman as. (9 ayat)
Usaha jin untuk mencuri informasi (10 ayat)
Jin mendengarkan Al-Quran (5 ayat)
Islamnya sebagian jin (18 ayat)
Jin yang berteman dengan manusia (5 ayat)
Usaha jin untuk melalaikan manusia dalam beribadah (12 ayat)
Usaha syetan untuk membuat manusia lupa dalam berdoa (3 ayat)
Usaha jin untuk menyakiti manusia (1 ayat)
Syetan menyesatkan dan menghinakan manusia (15 ayat)
Menjaga diri dari syetan (28 ayat)
Wali Allah dan wali syetan (22 ayat)
Islam
Timbulnya Islam
Islamnya ahli kitab (3 ayat)
Keistimewaan Islam (10 ayat)
Tidak berkumpul dua agama di semenanjung Arab (7 ayat)
Keutamaan Islam
Islam agama yang diterima di sisi Allah (9 ayat)
Islam agama yang paling sempurna (1 ayat)
Islam agama para nabi (87 ayat)
Islam agama fitrah (12 ayat)
Ajakan masuk Islam (15 ayat)
Toleransi Islam (44 ayat)
Islam menghapus dosa masa lalu (9 ayat)
Orang Islam sebagai saksi Allah terhadap manusia (2 ayat)
Kekuatan umat Islam di dunia (13 ayat)
Rukun Islam
Dua kalimat syahadat rukun Islam
Islamnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat (2 ayat)
Dua kalimat syahadat, bukti lahiriah keimanan seseorang (3 ayat)
Shalat rukun Islam (9 ayat)
Puasa rukun Islam (2 ayat)
Zakat rukun Islam (9 ayat)
Haji rukun Islam (2 ayat)
Pengharaman harta dan darah
Beriman berarti menjaga harta dan darah (2 ayat)
Mengakui kewajiban shalat dan zakat berarti menjaga jiwa (2 ayat)
Kepatuhan dan kebebasan dalam Islam
Kewajiban saling setia antar sesama muslim (5 ayat)
Bebas dari kekafiran dan orang-orang kafir (6 ayat)
3. Hal-hal yang merusak iman
Kufur
Orang kafir menjadi penolong sesamanya (1 ayat)
Bersikap keras terhadap orang kafir (12 ayat)
Azab orang kafir (231 ayat)
Perbuatan orang kafir sia-sia (28 ayat)
Perbuatan yang mengakibatkan kekufuran
Meramal nasib mengakibatkan kekufuran (2 ayat)
Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir (225 ayat)
Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia (122 ayat)
Kembali kufur (8 ayat)
Penghinaan orang kafir terhadap Allah (6 ayat)
Permohonan orang kafir pada hari kiamat untuk kembali ke dunia (3 ayat)
Kebodohan orang kafir (55 ayat)
Keabadian siksaan orang kafir (3 ayat)
Permusuhan orang kafir terhadap orang Islam (6 ayat)
Cacian Allah terhadap orang kafir (12 ayat)
Istidraj (memperdaya) (7 ayat)
Syirik
Hukum syirik
Syirik adalah kezaliman (10 ayat)
Syirik adalah dosa terbesar (24 ayat)
Mengabulkan permohonan orang musyrik jika minta perlindungan (1 ayat)
Membuat perjanjian dengan orang musyrik (4 ayat)
Allah bebas dari orang musyrik (2 ayat)
Rasul bebas dari kemusyrikan dan orang musyrik (7 ayat)
Memohon bantuan orang musyrik
Hukum memohon bantuan orang musyrik (6 ayat)
Kelemahan tuhan selain Allah (108 ayat)
Trinitas (2 ayat)
Siksa orang kafir (61 ayat)
Perintah tidak mengikuti orang musyrik (29 ayat)
Menjadikan makhluk sebagai tuhan (1 ayat)
Nifak (kemunafikan)
Sifat orang munafik (116 ayat)
Siksa orang munafik (68 ayat)
Beberapa hukum tentang orang munafik (8 ayat)
Riyaa dalam berbuat baik (18 ayat)
Kapan boleh membunuh orang munafik (3 ayat)
Orang munafik dan siksa kubur (1 ayat)
Sikap orang munafik terhadap Islam (57 ayat)
Bidah (2 ayat)
Sihir
Hakikat sihir (2 ayat)
Hukum sihir (2 ayat)
sihir sebagai profesi (2 ayat)
Meminta upah dari sihir (2 ayat)
Meramal nasib (4 ayat)
4. Iman bertambah dan berkurang
Bertambah dan berkurangnya iman (6 ayat)
Iman adalah ucapan dan perbuatan (89 ayat)
Perbedaan tingkat amal kebaikan
Perbedaan derajat manusia sesuai dengan amalnya (37 ayat)
Manusia terbaik
Ketaatan dan kemaksiatan
Taat dan amal shaleh
Kewajiban hamba pada Allah (37 ayat)
Pelipatgandaan pahala bagi orang mukmin (21 ayat)
Keutamaan iman (169 ayat)
Perbuatan dan niat (36 ayat)
Melihat sebab akibat (7 ayat)
Kebaikan yang ada di alam akhirat (29 ayat)
Berjual beli dengan Allah (7 ayat)
Kewajiban suami mengajak keluarganya untuk taat (2 ayat)
Bersegera dalam melakukan kebaikan (9 ayat)
Amal shaleh sebagai pintu kebaikan (87 ayat)
Amal shaleh sebagai pelebur dosa-dosa kecil (3 ayat)
Tidak ingin terus menerus berbuat maksiat (1 ayat)
Hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (3 ayat)
Pentingnya berbuat dengan teliti (5 ayat)
Perbuatan dilihat dari akhirnya (3 ayat)
Perbedaan tingkat amal saleh (22 ayat)
Kebutuhan muslim terhadap amal saleh (61 ayat)
Balasan dan pahala dari Allah (71 ayat)
Hidayah (petunjuk) dari Allah (128 ayat)
Taufiq dari Allah (2 ayat)
Melenyapkan kesusahan orang muslim (18 ayat)
Hemat dalam bekerja (5 ayat)
Menggunakan hak rukhshah (dispensasi) (1 ayat)
Perbuatan yang menghalangi api neraka (12 ayat)
Mengerahkan seluruh kemampuan untuk taat kepada Allah (11 ayat)
Kontinuitas dalam bekerja (1 ayat)
Mengharap wasilah (kedudukan) (2 ayat)
Larangan menghina perbuatan baik (2 ayat)
Amal shaleh menjadi syafaat bagi pelakunya (4 ayat)
Menghitung amal kebaikan (109 ayat)
Ikhlas dalam berbuat (48 ayat)
Peringatan Allah terhadap hambaNya (7 ayat)
Cinta Allah pada hamba yang shaleh (4 ayat)
Maksiat dan dosa
Dosa-dosa besar (34 ayat)
Pelebur dosa besar (9 ayat)
Dosa batin (3 ayat)
Dosa terbesar (18 ayat)
Pelebur dosa kecil (5 ayat)
Keinginan untuk berbuat maksiat (3 ayat)
Menyiksa pelaku maksiat (221 ayat)
Penghapus pahala kebaikan (26 ayat)
Ampunan Allah terhadap pelaku maksiat (41 ayat)
Memohon ampun (13 ayat)
Menanggung dosa orang lain (52 ayat)
Balasan dari perbuatannya (100 ayat)
Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat (233 ayat)
Siksaan sesuai dengan tingkat perbuatannya (2 ayat)
Hal-hal yang mengakibatkan kemurkaan Allah (12 ayat)
Cara manusia melihat dosa-dosa mereka
Ampunan Allah dan rahmatNya (61 ayat)
Lemah iman (3 ayat)
Sifat-sifat orang mukmin (22 ayat)


ATAS