HAMZAH QATHA‘ DAN WASHOL
Hamzah Washol

Hamzah Washal berupa Hamzah secara pengucapan dan berupa Alif secara tulisan. Diucapkan ketika menjadi permulaan saja. dan gugur ketika berada pada tengah-tengah penuturan kalimat, sekiranya didahului oleh satu huruf atau satu kalimah.

Hamzah Washal adalah Hamzah zaidah berfungsi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati atau sukun yang berada setelahnya. Hamzah Washal terdapat pada kalimah fi’il, kalimah isim maupun kalimah huruf.

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Fi’il:

1. Terdapat pada Fi’il Madhi dan Fi’il Amar dari fi’il 5 huruf atau 6 huruf (Khumasiy dan Sudasiy)

ISIM MASDAR KHUMASI FI’IL AMAR KHUMASI FI’IL MADHI KHUMASI
انْكِسَارَاً اِنْكَسِرْ انْكَسَرَ
اجْتِمَاعَاً اِجْتَمِعْ اجْتَمَعَ
احْمِرَارَاً اِحْمَرَّ احْمَرَّ
ISIM MASDAR SUDASI FI’IL AMAR SUDASI FI’IL MADHI SUDASI
اسْتِخْرَاجَاً اِسْتَخْرِجْ اسْتَخْرَجَ
اعْشِيْشَابَاً اِعْشَوْشَبْ اعْشَوْشَبَ
اجْلَوَّاذاً اِجْلَوَّذْ اجَلَوَّذَ
احْمِيرَارَاً اِحْمَارَّ احْمَارَّ
احْرِنْجَامَاً اِحْرَنْجَمْ احْرَنْجَمَ
اقْشِعْرَارَاً اِقْشَعِرَّ اقْشَعَرَّ

2. Terdapat pada Fi’il Amar dari fi’il 3 huruf

FI’IL AMAR TSULATSI FI’IL AMAR TSULATSI FI’IL AMAR TSULATSI
اِفْتَحْ إِضْرِبْ اُنْصُرْ
اِحْسِبْ اُحْسُنْ اِعْلَمْ

 

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Isim :

1. Terdapat pada kalimah isim Masdar dari fi’il 5 huruf atau 6 huruf

ISIM MASDAR KHUMASI FI’IL AMAR KHUMASI FI’IL MADHI KHUMASI
انْكِسَارَاً اِنْكَسِرْ انْكَسَرَ
اجْتِمَاعَاً اِجْتَمِعْ اجْتَمَعَ
احْمِرَارَاً اِحْمَرَّ احْمَرَّ
ISIM MASDAR SUDASI FI’IL AMAR SUDASI FI’IL MADHI SUDASI
اسْتِخْرَاجَاً اِسْتَخْرِجْ اسْتَخْرَجَ
اعْشِيْشَابَاً اِعْشَوْشَبْ اعْشَوْشَبَ
اجْلَوَّاذاً اِجْلَوَّذْ اجَلَوَّذَ
احْمِيرَارَاً اِحْمَارَّ احْمَارَّ
احْرِنْجَامَاً اِحْرَنْجَمْ احْرَنْجَمَ
اقْشِعْرَارَاً اِقْشَعِرَّ اقْشَعَرَّ

2. Terdapat pada kalimah isim sepuluh atau sebutan al-Asmaul-‘Asyarah (الأسماء العشرة).

ASMA’ ASYARAH ASMA’ ASYARAH ASMA’ ASYARAH
امْرَأَةٌ اِمْرُؤُ اِبْنٌ
اِثْنَيْنِ اِسْمٌ اِبْنَةٌ
اِثْنَتَيْنِ اِسْتٌ ابْنُمُ
ايْمُنُ الله × ×

 

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Huruf:

Hanya terdapat pada satu Kalimah Huruf yaitu AL (ال) yang berfungsi mema’rifatkan Isim Nakirah ataupun AL zaidah.

AL MA’RIFAT AL GHALABAH AL ZAIDAH
اَلرَّجُلُ اَلْمَدِيْنَةُ اَلَّذِيْ
اَلْمُؤْمِن اَلْعَقَبَة اَلآنَ
ATAS